01/12/18

RPH BM T1

================Jumaat 12/1/18 =======================

 

MATA PELAJARAN    :  Bahasa Melayu         Kelas : 1 Arif                  Masa :  1.10– 1.45 ptg               Bil pelajar:

Bil pelajar:

SK  & SP    : 3.1 & 3.1.1

NILAI/KBAT                    : Berdikari/Membanding

PA21/i-THINK               : Perbincangan kumpulan/Peta Buih (perwatakan)

KEMAHIRAN  BAHASA  : 3.0 Menulis

STRATEGI/BBM            : Buku teks BM (m.s. 5)

PENTAKSIRAN               : Penulisan

TAJUK                                 : Langkah Kejayaan

OBJEKTIF   : Di akhir pdpc, murid dapat:

                                            1) Mengenal pasti lima perkataan sukar .

2) Melengkapkan ayat dengan perkataan sukar.

AKTIVITI    : 1) Bacaan senyap dan Bacaan nyaring (m.s. 5)

 

MATA PELAJARAN    :  Bahasa Melayu         Kelas : 1 Jaya                 Masa :  2.10– 3.10 ptg              

Bil pelajar:

SK  & SP    : 4.1 & 4.1.1

NILAI/KBAT                    : Berdikari/Membanding

PA21/i-THINK               : Perbincangan kumpulan/Peta Buih (sinopsis)

KEMAHIRAN  BAHASA  : 3.0 Menulis

STRATEGI/BBM            : Buku Novel Destinasi Impian

PENTAKSIRAN               : Penulisan

TAJUK                                 : Novel Destinasi Impian : Tema, Persoalan dan Sinopsis

OBJEKTIF   : Di akhir pdpc, murid dapat:

                                            1) Mengenal pasti tiga peristiwa dalam sinopsis

2) Melengkapkan Tema dan persoalan

AKTIVITI    : 1) Bacaan senyap dan Bacaan nyaring Sinopsis, Tema Persoalan

                         2) Melakonkan babak berkaitan dengan peristiwa penting.

                          3) Persembahan berkumpulan dan rumusan.

REFLEKSI                           :

 

 

 

 

MATA PELAJARAN    :  Bahasa Melayu         Kelas : Peralihan         Masa :  4.45 – 5.45 ptg               Bil pelajar:

NILAI/KBAT                    : Bersopan santun/Membanding

PA21/i-THINK               : Perbualan

KEMAHIRAN  BAHASA  : Mendengar dan bertutur    

STRATEGI/BBM            : Buku teks (hal. 3)

PENTAKSIRAN               : Mengucapkan kata bual

TAJUK                                 :  Perbualan di Kaunter dan Gerai

OBJEKTIF   : Di akhir pdpc, murid dapat:

  1) murid dapat menyebut perkataan dalam kata bual dengan betul

 2)  Mengucapkan kata bual dengan intonasi yang betul

AKTIVITI                            : 1) Mendengar bacaan kata bual.

  2) Mengajuk bacaan kata bual

                                     3) Melakonkan kata bual

REFLEKSI                           :

 

 

 

 

================Khamis, 11/1/18 =======================

 

MATA PELAJARAN    :  Bahasa Melayu         Kelas : 1 Arif                  Masa :  1.10– 1.45 ptg               Bil pelajar:

Bil pelajar:

SK  & SP    : 3.1 & 3.1.1

NILAI/KBAT                    : Berdikari/Membanding

PA21/i-THINK               : Perbincangan kumpulan/Peta Buih (perwatakan)

KEMAHIRAN  BAHASA  : 3.0 Menulis

STRATEGI/BBM            : Buku teks BM (m.s. 5)

PENTAKSIRAN               : Penulisan

TAJUK                                 : Langkah Kejayaan

OBJEKTIF   : Di akhir pdpc, murid dapat:

                                            1) Mengenal pasti lima perkataan sukar .

2) Melengkapkan ayat dengan perkataan sukar.

AKTIVITI    : 1) Bacaan senyap dan Bacaan nyaring (m.s. 5)

 

MATA PELAJARAN    :  Bahasa Melayu         Kelas : 1 Jaya                 Masa :  2.10– 3.10 ptg              

Bil pelajar:

SK  & SP    : 4.1 & 4.1.1

NILAI/KBAT                    : Berdikari/Membanding

PA21/i-THINK               : Perbincangan kumpulan/Peta Buih (sinopsis)

KEMAHIRAN  BAHASA  : 3.0 Menulis

STRATEGI/BBM            : Buku Novel Destinasi Impian

PENTAKSIRAN               : Penulisan

TAJUK                                 : Novel Destinasi Impian : Tema, Persoalan dan Sinopsis

OBJEKTIF   : Di akhir pdpc, murid dapat:

                                            1) Mengenal pasti tiga peristiwa dalam sinopsis

2) Melengkapkan Tema dan persoalan

AKTIVITI    : 1) Bacaan senyap dan Bacaan nyaring Sinopsis, Tema Persoalan

                         2) Melakonkan babak berkaitan dengan peristiwa penting.

                          3) Persembahan berkumpulan dan rumusan.

REFLEKSI                           :

 

 

 

 

MATA PELAJARAN    :  Bahasa Melayu         Kelas : Peralihan         Masa :  4.45 – 5.45 ptg               Bil pelajar:

NILAI/KBAT                    : Bersopan santun/Membanding

PA21/i-THINK               : Perbualan

KEMAHIRAN  BAHASA  : Mendengar dan bertutur   

STRATEGI/BBM            : Buku teks (hal. 3)

PENTAKSIRAN               : Mengucapkan kata bual

TAJUK                                 :  Perbualan di Kaunter dan Gerai

OBJEKTIF   : Di akhir pdpc, murid dapat:

  1) murid dapat menyebut perkataan dalam kata bual dengan betul

 2)  Mengucapkan kata bual dengan intonasi yang betul

AKTIVITI                            : 1) Mendengar bacaan kata bual.

  2) Mengajuk bacaan kata bual

                                     3) Melakonkan kata bual

REFLEKSI                           :

 

 

 

 

================Rabu, 10/1/18 =======================

 

MATA PELAJARAN    :  Bahasa Melayu         Kelas : 1 Arif                  Masa :  1.10– 2.10 ptg               Bil pelajar:

Bil pelajar:

SK  & SP    : 4.1 & 4.1.1

NILAI/KBAT                    : Berdikari/Membanding

PA21/i-THINK               : Perbincangan kumpulan/Peta Buih (sinopsis)

KEMAHIRAN  BAHASA  : 3.0 Menulis

STRATEGI/BBM            : Buku Novel Destinasi Impian

PENTAKSIRAN               : Penulisan

TAJUK                                 : Novel Destinasi Impian : Tema, Persoalan dan Sinopsis

OBJEKTIF   : Di akhir pdpc, murid dapat:

                                            1) Mengenal pasti tiga peristiwa dalam sinopsis

2) Melengkapkan Tema dan persoalan

AKTIVITI    : 1) Bacaan senyap dan Bacaan nyaring Sinopsis, Tema Persoalan

                         2) Melakonkan babak berkaitan dengan peristiwa penting.

                          3) Persembahan berkumpulan dan rumusan.

REFLEKSI                           :

 

MATA PELAJARAN    :  Bahasa Melayu         Kelas : 1 Jaya                 Masa :  4.15– 4.45 ptg              

Bil pelajar:

SK  & SP    : 3.1 & 3.1.1

NILAI/KBAT                    : Menjaga kebersihan/Membanding

PA21/i-THINK               : Perbincangan kumpulan/Peta Buih (Anggota badan)

KEMAHIRAN  BAHASA  : 3.0 Menulis

STRATEGI/BBM            : Buku teks BM (m.s. 4, perenggan 1 & 5)

PENTAKSIRAN               : Penulisan

TAJUK                                 : Remaja dan Kebersihan Diri

OBJEKTIF   : Di akhir pdpc, murid dapat:

                                            1) Mengenal pasti lima perkataan sukar .

2) Menulis lima makna rangkai kata dengan betul.

AKTIVITI    : 1) Bacaan senyap dan Bacaan nyaring (m.s. 4, perenggan 1 & 5)

 

 

 

 

MATA PELAJARAN    :  Asas Sains Komputer     Kelas : 2 Amanah                   Masa :  4.45– 5.15 ptg               Bil pelajar:

BIDANG PEMBELAJARAN  : 1.0 Perwakilan Data

NILAI/KBAT                    : Prihatin/Membanding

PA21/i-THINK               : Perbincangan kumpulan/Peta pemikiran (Perbezaan perpuluhan & perduaan)

STANDARD KANDUNGAN : 1.1  Sistem Nombor Perlapanan

STANDARD PEMBELAJARAN : 1.1.2  Menukar nombor

(i) perpuluhan kepada nombor perlapanan.

(ii) perlapanan kepada nombor perpuluhan

STRATEGI/BBM   : Lembaran kerja

PENTAKSIRAN               : Penulisan

TAJUK                                 :  Sistem Nombor Perlapanan

OBJEKTIF   : Di akhir pdpc, murid dapat:

                                            1) Menukar nombor perpuluhan kepada nombor perlapanan.

                                            2) Menukar nombor perlapanan kepada nombor perpuluhan

AKTIVITI                            :  1) Kuiz tentang nombor perlapanan dan sistem nombor perpuluhan.

                                      2) Menyelesaikan masalah dalam kumpulan

   3) Pembentangan berkumpulan

REFLEKSI                           :

 

 

MATA PELAJARAN    :  Bahasa Melayu         Kelas : Peralihan         Masa :  4.45 – 5.45 ptg               Bil pelajar:

NILAI/KBAT                    : Bersopan santun/Membanding

PA21/i-THINK               : Perbualan

KEMAHIRAN  BAHASA  : Mendengar dan bertutur   

STRATEGI/BBM            : Buku teks (hal. 3)

PENTAKSIRAN               : Mengucapkan kata bual

TAJUK                                 :  Perbualan di Kaunter dan Gerai

OBJEKTIF   : Di akhir pdpc, murid dapat:

  1) murid dapat menyebut perkataan dalam kata bual dengan betul

 2)  Mengucapkan kata bual dengan intonasi yang betul

AKTIVITI                            : 1) Mendengar bacaan kata bual.

  2) Mengajuk bacaan kata bual

                                     3) Melakonkan kata bual

REFLEKSI                           :

 

 

 

                          2) Bincang makna perkataan/rangkai kata

                          3) Menulis makna perkataan/rangkai kata melengkapkan ayat.

REFLEKSI                           :

 

================Selasa, 9/1/18 =======================

 

============== Isnin,  8/1/18/=====================

 

MATA PELAJARAN    :  Bahasa Melayu         Kelas : 1 Harmoni      Masa :  1.40– 2.40 ptg              

Bil pelajar: s

SK  & SP    : 3.1 & 3.1.1

NILAI/KBAT                    : Menjaga kebersihan/Membanding

PA21/i-THINK               : Perbincangan kumpulan/Peta Buih (Anggota badan)

KEMAHIRAN  BAHASA  : 3.0 Menulis

STRATEGI/BBM            : Buku teks BM (m.s. 4, perenggan 1 & 2)

PENTAKSIRAN               : Penulisan

TAJUK                                 : Remaja da

Latest News