Visi & Misi

VISI KPM

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI KPM

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara